Chính sách bán hàng

Hàng hóa Công ty Justplay đã giới thiệu trên trang website Justplay.vn đều được thực hiện theo những điều kiện giao dịch chung như sau:

1./ Điều kiện về việc cung cấp hàng hóa dịch vụ:

– Khách hàng tìm hiểu từng sản phẩm cụ thể với những tiêu thức đã được giới thiệu trên website Justplay và đến tại địa chỉ cửa hàng phân phối hoặc liên hệ qua điện thoại, mail, web để liên hệ đặt hàng hoặc mua hàng.

– Công ty Justplay sẽ giao hàng theo thời gian hai bên thỏa thuận sau khi đã thanh toán.

2./ Chính sách hoàn trả:

– Sản phẩm đã thanh toán và giao tận nơi sẽ không thể hoàn trả lại được.

3./ Nghĩa vụ của mỗi bên:

– Công ty Justplay có nghĩa vụ cung cấp báo giá và mô tả chi tiết khi quý khách hàng có yêu cầu về sản phẩm, thông báo thời gian giao hàng, điều kiện thanh toán. Khi nhận được đặt hàng và thanh toán của quý khách hàng công ty Justplay có nghĩa vụ giao hàng đúng chủng loại và thời hạn đã thông báo / thỏa thuận

– Khách hàng có nghĩa vụ đọc kỹ  báo giá, mô tả sản phẩm,  hỏi lại công ty Justplay những chi tiết chưa rõ, thanh toán đúng thỏa thuận, kiểm tra hàng hóa khi giao nhận, trước khi sử dụng.

Những điều kiện giao dịch chung đối với hàng hóa hoặc dịch vụ giới thiệu trên website: Khách hàng liên hệ theo địa chỉ hướng dẫn tại từng trang giới thiệu sản phẩm hàng hóa.

Trên Website Justplay.vn đã giới thiệu sản phẩm hàng hóa cụ thể: Tên sản phẩm,  kích thước, xuất xứ, giá cả, điều kiện vận chuyển, địa chỉ cửa hàng phân phối, hướng dẫn sử dụng, thanh toán, địa chỉ điện thoại liên hệ giao dịch, tùy theo từng sản phẩm hàng hóa cụ thể.

Vì vậy khách hàng cần Click vào trang Web và đến từng sản phẩm hàng hóa cụ thể để có đủ các thông tin giao dịch chi tiết.